Zapytania ofertowe - zawiadomienie

 

Poniżej publikujemy zawiadomienie z dnia 13.06.2024 r. o zakończeniu postępowania do zapytań ofertowych:

-nr 1/2E na krzesła ze składanym pulpitem z dnia 27.05.2024 r.,

-nr 1/2F na wyposażenie sali informatycznej z dnia 27.05.2024 r.,

-nr 1/2G na zakup sprzętu do sali informatycznej z dnia 27.05.2024 r.,

-nr 1/2H na zakup wyposażenie w sali fizyczno-chemicznej z dnia 27.05.2024 r.,

-nr 1/2I na zakup ekranów LED z dnia 27.05.2024 r.