Szkolenie Animator Rozwoju Podmiotowości. Nauczyciel umiejętności według Europejskich Standardów Edukacyjnych

Opis: 
Szkolenie Animator Podmiotowości skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych własnym rozwojem, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z grupą, poznać innowacyjne metody zdobywania wiedzy.
Cele: 
 • zapoznanie z ideą kształcenia podmiotowego
 • zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć metodą warsztatową;
Program: 

Część I

Forma e-learningowa na platformie zdalnego nauczania AHE - trwa równolegle z zajęciami warsztatowymi. Uczestnicy mają możliwość korzystania z materiałów szkoleniowych przez cały czas trwania kursu. Materiały te obejmują również zasoby elektroniczne biblioteki Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.

  Czas pracy na platformie obejmuje:
 1. wykład z Działań Twórczych
 2. przygotowanie projektu 6 autorskich ćwiczeń w konsultacji z trenerami - po realizacji modułu II

Część II

Dzień 1

  Moduł I – Grupa otwarcia (godz. 9.00-18.00):
 • Diagnoza potencjału własnego.
 • Świadomość emocji.
 • Świadomość wartości.
 • Komunikacja interpersonalna i społeczna (wg. M.B. Rosenberga).

Dzień 2

  Moduł II– Metodyka pracy (godz. 9.00-18.00)
 • Metodyka pracy podmiotowej - struktura ćwiczenia treningowego.
 • Projektowanie ćwiczeń z zakresu rozwoju podmiotowego.
 • Indywidualne przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu rozwoju podmiotowego.

Dzień 3 i 4

Moduł III – Ustawienia systemowe (2 dni: godz. 900-18.00):
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego wzięcia udziału w pracy metodą ustawień prof. Franza Rupperta. Ta część szkolenia ma doprowadzić do wzbogacenia i poprawy jakości wykonywanej pracy. Ustawienia pomagają w odnajdywaniu i zrozumieniu własnej emocjonalnej i mentalnej sylwetki, nawiązaniu dialogu z wewnętrznym dzieckiem oraz odkrywaniu naszego potencjału. Dzięki nim uczestnik może podjąć pracę z własną sylwetką emocjonalną.

Dzień 5

  Moduł IV Metodyka pracy (godz. 9.00-18.00):
 • Dynamika i proces grupowy.
 • Umiejętności potrzebne w pracy trenera.
 • Projektowanie warsztatu z zakresu rozwoju podmiotowego.

  Przetrenowanie zdobytych umiejętności w praktyce
 • Obserwacja jednego z warsztatów o dowolnej tematyce.
 • Obserwacja uczestnicząca (współprowadzenie) jednego z warsztatów o dowolnej tematyce.

Dzień 6 i 7

  Moduł IV Publiczna prezentacja prac (godz.: 9.00-18.00)
 • Ewaluacja przeprowadzonych przez uczestnika ćwiczeń w trakcie odbywania stażu.
Korzyści: 
  Uczestnik:
 • zna specyfikę pracy warsztatowej
 • wskazuje sposoby ewaluacji warsztatu
 • definiuje zjawiska grupowe, etapy procesu grupowego
 • zwiększa własne kompetencje osobowościowe
 • przełamuje własne granice i schematy w myśleniu i działaniu
 • projektuje i przeprowadza autorskie scenariusze warsztatu
 • kształtuje postawę wolności i odpowiedzialności uczniów za podejmowane przez nich działania
 • zarządza potencjałem grupy
Czas trwania: 
  Szkolenie obejmuje 75 godzin dydaktycznych:
 • 59 godzin praktycznych zajęć w formie warsztatu;
 • 16 godzin pracy w formie e-learningu na platformie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. W tym czasie realizowany jest wykład z teorii Działań Twórczych oraz projekt sześciu scenariuszy ćwiczeń z zakresu rozwoju podmiotowego
Koszt: 
1600 zł.

Osoba, która zorganizuje grupę 7 osób nie płaci za szkolenie!