Kontakt

Kontakt

Kierownik Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości

Kinga Kwiatkowska - Kuc
e-mail: ckip@ipt.pl
www: www.ckip.ipt.pl

Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 52,
90-213 Łódź,
tel: 42 631 59 19
fax: 42 631 59 19