Klient indywidualny

Polski system edukacji stoi przed obliczem zmian, które związane są z wdrażaniem Europejskich Standardów Edukacji (ESE). Zgodnie z założeniami ESE odnośnie efektów kształcenia, szkoła powinna być miejscem, gdzie rozwijane są: wiedza , umiejętności oraz kompetencje ucznia. Nowe standardy edukacji wymagają gruntownego przebudowania procesu edukacyjnego i samej organizacji szkoły w zakresie jej:Daje to szansę na kreowanie przez nauczyciela procesu nauczania, w taki sposób, aby zarówno on jak i uczeń mogli w pełni rozwijać swój potencjał zarówno intelektualny jak i osobowościowy. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom proponujemy kursy doskonalące dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkołami, które mają na celu podwyższenie kompetencji w zakresie nauczania zgodnego z ESE i nową podstawą programową i odnoszą się do obszarów, które wymagają zmian.

CKiP ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń rozwijających nie tylko wiedzę ale i wspomniane wyżej umiejętności i kompetencje. Prowadzimy szkolenia i utrzymujemy stałą współprace z szkołami na różnym szczeblu edukacji, gdyż naszym założeniem jest to, aby wspierać nauczycieli w procesie zmian nie tylko w trakcie szkolenia ale także w codziennej pracy.

Po każdym kursie, szkoleniu uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie uczestnictwa.


Kursy doskonalące dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkołami, placówkami oświatowymi zgodnie z Europejskimi Standardami Edukacji: