Praca metodą warsztatową – metodyka pracy z umiejętnościami i postawami według Europejskich Standardów Edukacyjnych (ESE)

Opis: 
Kurs Praca metodą warsztatową – metodyka pracy z umiejętnościami i postawami według ESE przygotowuje osoby pracujące z grupami do pracy metodą warsztatową.


Cele: 
 • zapoznanie ze specyfiką pracy warsztatowej, jako metody pracy z umiejętnościami i postawami;
 • podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z grupami w zakresie projektowania i realizacji autorskich scenariuszy warsztatowych nakierowanych na rozwój umiejętności i postaw ucznia;
 • zaprojektowanie autorskiego scenariusza warsztatu;
 • przeprowadzenie i dokonanie ewaluacji warsztatu we własnym środowisku szkolnym.


Program: 

Warsztat

  • Grupa otwarcia
  • Zawiązanie grupy
  • Świadomość wyrażania własnych emocji
  • Pogłębianie relacji emocjonalnych pomiędzy uczestnikami
  • Rozwój komunikacji interpersonalnej
  • Nawiązywanie więzi w grupie
  • Metodyka pracy warsztatowej -Przeprowadzanie autorskich warsztatów
  • Projektowanie ćwiczeń nakierowanych na rozwój umiejętności i postaw (umiejętności interpersonalne i społeczne, świadomość emocji, gospodarowanie przestrzenią wolności, branie odpowiedzialności, wieloaspektowe postrzeganie rzeczywistości)
  • Przeprowadzanie autorskich warsztatów rozwijających umiejętności i postawy w zespole klasowym
  • Ewaluacja warsztatów przeprowadzonych w szkole
  • Prezentacja zrealizowanych warsztatów
  • Ewaluacja scenariuszy warsztatów

E-LEARNING:

 • Charakterystyka zajęć warsztatowych
 • Struktura warsztatu
 • Wolność i odpowiedzialność w pracy warsztatowej
 • Procesy grupowe
 • Nowa rola nauczyciela
 • Efekty, zyski z pracy warsztatowej dla prowadzącego i uczestnika


Korzyści: 
  Uczestnik
 • Zna specyfikę pracy warsztatowej
 • Projektuje warsztat wg struktury treningu grupowego
 • Przeprowadza autorski scenariusz warsztatu
 • Otrzymuje bank ćwiczeń warsztatowych
 • Zarządza procesem grupowym


Czas trwania: 
 1. Zajęcia warsztatowe - 48 godzin (trzy weekendy)
 2. E-learning – równolegle do zajęć warsztatowych
Koszt: 

999 zł.