Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjno–terapeutycznych według Europejskich Standardów Edukacyjnych (ESE)

Opis: 

Kurs Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjno - terapeutycznych według ESE prowadzony jest metodą warsztatową. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają narzędzia pomocne w pracy z uczniami z deficytami, jak również przygotują własny program działań wspierających dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjno – terapeutycznych.Cele: 
 • zapoznanie się z wybranymi metodami pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjno – terapeutycznych;
 • nabycie umiejętności formułowania celów w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji interpersonalnych i społecznych;
 • projektowanie ćwiczeń dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, będących odpowiedzią na pojawiające się dysfunkcje, rozwijających umiejętności i predyspozycje uczniów
 • ewaluacja podejmowanych działań
 • projektowanie planu działań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Program: 
  Moduł 1(16 godz.):
 • Grupa otwarcia
 • Wstęp do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjno - terapeutycznych
   • Moduł 2 (16 godz.): Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
   • dentyfikacja trudności
   • Projekty ćwiczeń będących odpowiedzią na pojawiające się dysfunkcje lub zdolności,
   • Projekty indywidualnego planu działań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
   • Projekt ewaluacji
    Moduł 3 (16 godz.)
   • Prezentacja przygotowanych programów nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjno – terapeutycznych
   • Ewaluacja autorskich programów


Korzyści: 
  Uczestnik
 • określa deficyty i potrzeby uczniów
 • projektuje ćwiczenia warsztatowe
 • projektuje program działań terapii indywidualnej i grupowej
 • dokonuje ewaluacji autorskiego programu


Czas trwania: 
 1. Zajęcia warsztatowe - 48 godzin (trzy weekendy)
 2. E-learning – równolegle do zajęć warsztatowych


Koszt: 

999 zł.