Akademia Kompetentnego Trenera

Cel szkolenia: 

Celem studiów Akademia Kompetentnego Trenera jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia szkoleń oraz warsztatów. Podczas studiów szczególny nacisk położony jest na praktyczny aspekt pracy trenera, umożliwiający słuchaczom rozwój kompetencji interpersonalnych niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia grup szkoleniowych. Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia. Studia są przeznaczone dla osób, które chcą uzupełnić i poszerzyć osobiste i zawodowe kompetencje w zakresie pracy trenera szkoleniowca. Słuchaczami studiów mogą być osoby prowadzące szkolenia lub zainteresowani pracą trenera rozwoju osobistego, a także nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia, pracownicy HR, właściciele lub przyszli właściciele firm szkoleniowych.


Treści szkolenia: 
 • Grupa otwarcia z elementami treningu interpersonalnego
 • Skuteczna komunikacja w zawodzie trenera
 • Autoprezentacja w pracy trenera
 • Emisja głosu
 • Działania twórcze w pracy trenera
 • Efektywne zarządzanie procesem grupowym
 • Nowoczesne metody aktywizacji grupy szkoleniowej
 • Prawne i etyczne aspekty pracy trenera
 • Trudne sytuacje szkoleniowe i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Metodyka pracy trenera
 • Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Ewaluacja szkolenia
 • Sytuacje przekraczania granic
 • Projekt indywidualnego rozwoju trenera

CZAS TRWANIA

Dwa semestry – 200h


KOSZT

3.400 PLN (możliwość płatności ratalnej)


REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona jest raz w roku w terminie:

 • styczeń-luty - semestr letni

W celu zapewnienia wysokiej jakości studiowania, prowadzona jest tylko jedna edycja (grupa) studiów w ciągu roku akademickiego. Takie rozwiązanie pozwala na indywidualne podejście do każdego uczestnika oraz gwarantuje wysoką jakość kształcenia.


Organizacja szkolenia: 

Organizatorem studiów jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi
we współpracy z trenerami Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości w Łodzi. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, tj. co dwa tygodnie (piątek od godziny 16:00, soboty od 9:00 – 18:00).


Korzyści: 

Obecnie dostrzega się coraz większe zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe zarówno w branży edukacyjnej, jak również w biznesie, przemyśle, medycynie czy administracji publicznej.  Prężnie rozwijający się sektor usług szkoleniowych, w tym realizacja projektów PO KL, jest szansą dla osób chcących realizować się w pracy trenera. Zawód ten został oficjalnie sklasyfikowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 82, poz.537), zmienionego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
12 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1268).  

Absolwenci Akademii Kompetentnego Trenera zdobędą szereg cenionych
i pożądanych na rynku pracy kompetencji trenerskich, dzięki którym będą mogli realizować się zawodowo.

Atutem studiów jest kształcenie praktyczne, przy wykorzystaniu innowacyjnych metod pracy, wzbogacające warsztat trenerski o konkretne umiejętności z zakresu pracy z grupą szkoleniową.