Animator Przedsiębiorczości

Cel szkolenia: 

Przekucie marzeń, pasji, pomysłów na projekt do realizacji.


Treści szkolenia: 

1. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową.

2. Szkolenie składa się z 7 modułów:

- Grupa otwarcia – komunikacja interpersonalna

- Diagnoza własnego potencjału

- Autoprezentacja

- Zarządzanie czasem

- Techniki negocjacji

- Przedsiębiorczość w praktyce

- Planowanie i realizacja projektu

3. Przygotowuje do podjęcia gry z otoczeniem.


Organizacja szkolenia: 

1. Szkolenie odbywa się w trybie tygodniowym lub weekendowym.

2. Szkolenie składa się z:

- części teoretycznej - wykład 6h

-części praktycznej - 30h

- obrony projektu – 4h

3. Małe grupy szkoleniowe  max. 15 osób.

4. Aranżacja przestrzeni sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa.

5. Kontakt z trenerami po zakończeniu szkolenia.


Korzyści: 

1.Zyskanie świadomości w zakresie własnych zasobów.

2.Nabycie umiejętności skutecznej:

- komunikacji,
- asertywności,
- autoprezetacji,

 

3. Poznanie narzędzi:

- zarządzania innowacyjnego,
- zarządzania czasem,
- technik negocjacyjnych,
- technik kreatywnego myślenia i sposobu rozwiązywania problemów.


Produkt: 

- Projekt realizacji własnych marzeń, pasji, przedsięwzięć.
- Skrypty zawierające metody i techniki zarządzania innowacyjnego.