Animator Podmiotowości i Kreatywności

Cel szkolenia: 
 • Uzyskanie kwalifikacji do powadzenia zajęć dydaktycznych metodą warsztatową.
 • Zdobycie umiejętności do prowadzenia wszelkich form pracy, zakładający rozwój podmiotowy i kreatywny człowieka.

Treści szkolenia: 
 • Zmiana postawy z biernej na podmiotową.
 • Opanowanie umiejętności projektowania i konstruowania ćwiczeń treningowych oraz warsztatu.
 • Zapoznanie z kreatywnymi metodami pracy z grupą.
 • Nabycie umiejętności stawiania wyzwań i przekraczania granic.
 • Rozwój osobisty.

Organizacja szkolenia: 

1. Szkolenie składa się z:

Część I  - Trening prowadzony metodą warsztatową

Moduł I (16 godz.) – Grupa otwarcia:

 • Rozwój osobisty
 • Diagnoza potencjału
 • Świadomość emocji
 • Świadomość wartości
 • Komunikacja interpersonalna i społeczna

 

Moduł II (16 godz.) – Metodyka pracy

 • Metodyka pracy podmiotowej (w tym: struktura ćwiczenia treningowego)
 • Projektowanie scenariuszy i ćwiczeń z zakresu rozwoju podmiotowego i kreatywnego
 • Świadomość procesu grupowego
 • Umiejętności  potrzebne w pracy trenera

Moduł III (16 godz.) – Przeprowadzenie i ewaluacja autorskich ćwiczeń

Część II - Przetrenowanie zdobytych umiejętności w praktyce – staż (możliwość odbycia stażu w placówkach z którymi współpracujemy).

 • Obserwacja uczestnicząca* jednego z warsztatów o dowolnej tematyce.
 • Superwizja jednego ćwiczenia autorskiego przeprowadzonego przez uczestnika w jego środowisku szkolnym lub 
 • * Obserwacja uczestnicząca – uczestnik obserwuje cały warsztat, ale  w niektórych momentach jest zobowiązany do aktywnego w nim udziału jako osoba prowadząca, tzn. prowadzi lub współprowadzi kilka ćwiczeń.
 • E – learning
 • Uczestnicy mają możliwość korzystania z materiałów e-leraningowych przez cały czas trwania kursu. Materiały te są teoretyczną podstawą z obszaru Działania Twórcze.

Szkolenie kończy się obroną pracy

2. Szkolenie odbywa się w trybie tygodniowym lub weekendowym.

3. Małe grupy szkoleniowe  max. 15 osób.

4. Kontakt z trenerami po zakończeniu szkolenia.


Korzyści: 

Uczestnik szkolenia:

 • zdobędzie umiejętności i uprawnienia do prowadzenia zajęć według Europejskich Standardów Nauczania,
 • samodzielnie potrafi zaprojektować ćwiczenie treningowe i przebieg warsztatu,
 • potrafi samodzielnie zwiększać własne kompetencje osobowościowe,
 • przełamuje własne granice i schematy w myśleniu i działaniu.

Produkt: 
 • Certyfikat i uprawnienia do prowadzenia szkoleń metoda warsztatową
 • Wypracowanie autorskich scenariuszy zajęć do prowadzenia warsztatów i superwizji.
 • Bank ćwiczeń do pracy metodą warsztatową do wykorzystania w pracy zawodowej.