O nas

O nas

Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniową, której misją jest inspirowanie osób indywidualnych oraz firm do nieustannego rozwoju i umiejętnego wykorzystania własnych zasobów. Nasz cel z powodzeniem realizujemy od 1999 roku aktywnie działając na rynku ogólnopolskim. Specjalizujemy się w:

 

 • szkoleniach biznesowych, skierowanych do firm i instytucji, które chcą unowocześnić i usprawnić standardowy model organizacji i zarządzania.

  Mamy pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu strategii rozwoju firm. Rocznie nasi trenerzy przeprowadzają ok. 20 szkoleń dla podmiotów gospodarczych, motywując do podejmowania ponadstandardowych działań. W efekcie powstają projekty służące rozwojowi lub poprawie funkcjonowania firmy klienta.

 

 • szkoleniach skierowanych do nauczycieli i pedagogów, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy oraz nauczać zgodnie z wytycznymi KRK

  Ścisła współpraca z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi oraz Szkołami Edukacji Innowacyjnej zaowocowała przeszkoleniem 600 nauczycieli w tym nauczycieli akademickich, rozwijając ich kompetencje podmiotowe oraz wiedzę z zakresu projektowania i praktycznego wykorzystywania autorskich programów nauczania, metody projektowej, innowacyjnych metod pracy z uczniem.

  Studenci wszystkich kierunków AHE podczas toku studiów uczestniczą w treningu twórczości prowadzonym przez CKiP. Przez trzynaście lat 70 000 osób skorzystało z  kształcenia umiejętności twórczych zwiększając swoje szanse na rynku pracy.

 

 • szkoleniach skierowanych do trenerów zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych

  Przez lata wyszkoliliśmy ponad 700 animatorów podmiotowości i przedsiębiorczości,  gwarantując minimum potrzebnej teorii z maksimum praktyki z zakresu metodyki prowadzenia zajęć z grupą, dynamiki grupy, procesów grupowych, komunikacji interpersonalnej, etyki.

  Każde prowadzone przez nas szkolenie jest precyzyjnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań klientów. W swojej pracy wykorzystujemy kreatywne i efektywne metody nauczania, takie jak metoda warsztatowa oraz metoda projektowa. W efekcie nasi klienci zdobywają wiedzę w ciekawy, niesztampowy sposób, poszerzając swój repertuar zachowań, a także rozwijając umiejętność twórczego myślenia.

 

Siłą naszej firmy jest zespół!

W skład zespołu wchodzą doświadczeni specjaliści i trenerzy o szerokim wachlarzu zainteresowań oraz zróżnicowanym profilu wykształcenia. Wieloaspektowe doświadczenia zawodowe naszych trenerów, umożliwiają nam odpowiednie dopasowanie prowadzącego do potrzeb klienta, pod kątem umiejętności
i kompetencji w danym zakresie, gwarantując, że szkolenie osiągnie zamierzony skutek. Nasz zespół cechuje profesjonalizm i zaangażowanie, co przejawia się w bogactwie autorskich ćwiczeń realizowanych podczas szkoleń, znajomości procesów grupowych i technik motywujących uczestników do działania. Kierując się troską
o jak najwyższą jakość oferowanych przez nas produktów, dbamy o stały rozwój zawodowy naszych pracowników, którzy współpracując z kadrą naukowo – dydaktyczną wielu uczelni w Polsce oraz za granicą oraz uczestnicząc w kursach specjalistycznych, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.