Kurs języka angielskiego i niemieckiego dla Au pairs

Kurs języka angielskiego i niemieckiego dla Au pairs

Mamy przyjemność poinformować o udziale IPT w kolejnym projekcie w ramach programu Leonardo da Vinci ?Kurs języka angielskiego i niemieckiego dla Au pairs?. Projekt rozpoczął się 15.06.2007 i potrwa do 31.03.2008. Celem projektu jest stworzenie 90-godzinnego kursu języka angielskiego i niemieckiego dla Au pairs na poziomie średniozaawansowanym, zawierającego także praktyczne wskazówki dotyczące opieki nad dziećmi.

Projekt stanowi odpowiedź na zaistniałe potrzeby związane z kompleksowym szkoleniem językowym dla osób zawodowo opiekującymi się dziećmi. Celem projektu jest podniesienie poziomu efektywności pracy z dziećmi, poprzez doskonalenie poziomu kompetencji językowych w odniesieniu do potrzeb rodziców i ich dzieci. Ponadto osoby, które ukończą kurs, będą potrafiły prowadzić zajęcia z podstaw posługiwania się ich narodowym językiem poprzez odpowiednie gry i zabawy w przyjaznym do zaistniałych potrzeb środowisku. To nowoczesne narzędzie szkoleniowe pozwala również osobom bez pracy na zdobycie nowych kwalifikacji poza obowiązkowym systemem nauczania. Poza tym otrzymanie certyfikatu ukończenia kursu, po zaliczeniu testu końcowego, stanowić może istotny element CV w trakcie poszukiwania pracy.

Godnym podkreślenia jest fakt, iż jak dotąd nie opracowano kursu z wykorzystaniem metody CLIL (Content and Language Integrated Learning ? Zintegrowane Nauczanie Językowe i Merytoryczne) dla osób, które obecnie wykonują lub są zainteresowane zawodem Au-pair.

Grupami docelowymi projektu są: Au-pair, bezrobotni, studenci oraz pozostałe osoby wyrażające chęć rozpoczęcia pracy jako Au-pair w kraju, w którym posługuje się językiem angielskim i/lub niemieckim. Realizacja projektu pozwoli im na zdobycie:

-profesjonalnych kwalifikacji związanych z opieką nad dziećmi,

-umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym,

-możliwości wkroczenia na międzynarodowy rynek pracy z odpowiednimi kwalifikacjami,

-doświadczenia w międzynarodowym środowisku pracy,

-szansy uczestniczenia w szkoleniu zawodowym i doskonalenia umiejętności językowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę projektu: www.aupair-guide.net
 

 

logo