Zawodowe kursy językowe dla pielęgniarek/pielęgniarzy.

Zawodowe kursy językowe dla pielęgniarek/pielęgniarzy.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż IPT rozpoczął realizację międzynarodowego projektu w ramach programu Leonardo da Vinci ?Zawodowe kursy językowe dla pielęgniarek/pielęgniarzy?. Projekt rozpoczął się 01.11.2006 i potrwa do 30.10.2008.

Naszym celem jest opracowywanie zawodowych kursów do nauki języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego dla pielęgniarek i pielęgniarzy, dzięki którym będą mieć możliwość poprawienia swojej sytuacji na rynku pracy poprzez podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Kursy językowe dostępne będą on-line oraz na płytach CD. Umożliwią poznanie języka na poziomie podstawowym (A1, A2) poprzez zastosowanie metody samodzielnego uczenia się i swoim zakresem obejmą ważne zagadnienia praktyczne związane z pracą pielęgniarki/pielęgniarza. Materiał tematyczno-leksykalny w poszczególnych modułach będzie wprowadzany za pomocą krótkich ujęć wideo, zdjęć i prezentacji wizualnych, które ułatwią proces uczenia się. Ponadto słownictwo zostanie przedstawione w konkretnej sytuacji, co pozwoli studentowi na bezpośrednie skojarzenie wykonywanej czynności z jej nazwą w danym języku.

Materiał leksykalny z każdego spośród czterech języków będzie uporządkowany w sześć modułów i obejmie między innymi następujące tematykę:

- kontakt z pacjentem,

- kontakt z lekarzem,

- sprzęt medyczny,

- leki,

- budowa anatomiczna człowieka,

- zabiegi i badania,

- wypełnianie dokumentów,

- opieka nad pacjentem i określanie jego stanu zdrowia.

Idea projektu została również bardzo dobrze oceniona przez organizatorów konkursu w ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników. Projekt otrzymał Nagrodę Specjalną Jury dla najbardziej obiecującej inicjatywy wspierającej mobilność pracowników. Nagrodę wręczył Vladimir Spidla - unijny komisarz d.s. zatrudnienia, opieki socjalnej i wyrównywania szans podczas międzynarodowej konferencji w Roubaix (Francja), która odbyła się 11.12.2006 roku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę www.pronurse.eu .

logo