Family Competences Portfolio

Family Competences Portfolio

Instytut Postępowania Twórczego bierze udział w międzynarodowym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Grundtvig - OCENA I WERYFIKACJA UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI ZDOBYTYCH W TRAKCIE ŻYCIA RODZINNEGO: FAMILY COMPETENCES PORTFOLIO (www.famcompass.eu).

Celem projektu jest wypracowanie narzędzia służącego ocenie i weryfikacji kompetencji, które można zdobyć w trakcie życia rodzinnego: Family Competences Protfolio (FamCompass).

W najbliższej przyszłości umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie życia rodzinnego będą niezwykle cenne ze względu na rosnące potrzeby w zakresie opieki społecznej i socjalnej. W wyniku kurczących się zasobów rynku pracy oraz przy konieczności pozostawania dłużej czynnym zawodowo staje się niezwykle ważne, aby możliwa była ocena jakości posiadanych przez edukatorów, pracowników socjalnych, osób zajmujących się domem ich wiedzy i umiejętności nabytych poprzez życie rodzinne.

Jak będzie działał FamCompass?

FamCompass będzie miał formę papierowego portfolio oraz programu komputerowego dostępnych w językach partnerów i po angielsku. Będzie przetestowany w różnych ustawieniach. FamCompass będzie oceniał i weryfikował wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte przez edukatorów, pracowników socjalnych oraz osób zajmujących się domem w trakcie życia rodzinnego. Metodologia, która posłuży stworzeniu portfolio będzie opierać się na autorefleksji, na określeniu posiadanych przez siebie słabych i mocnych stron. Będzie również bardzo mocno zachęcała do refleksji nad własnymi możliwościami i sposobami ich udoskonalenia poprzez naukę i trening.

Gdzie FamCompass będzie stosowany?

FamCompass będzie używany na kilku poziomach:

* do przeszkolenia uczestników z właściwych dziedzin nauki i programów szkoleniowych,

* w celu umożliwienia niezdawania egzaminów i skrócenia okresu nauki,

* w celu oceny i weryfikacji umiejętności i kompetencji na rynku pracy w sektorze opieki i pracy społecznej i socjalnej.

W szczególności FamCompass może być używany przez:

* instytucje oferujące szkolenia z zakresu edukacji, pracy socjalnej, psychopedagogiki, etc.

* osoby, które myślą o wykonywaniu zawodów związanych z w/w dziedzinami nauki,

* pracowników zawodów związanych z w/w dziedzinami nauki,

* doradców zawodowych.

Realizacja europejskich priorytetów z zakresu uczenia się przez całe życie

FamCompass umożliwi obniżenie barier w dostępie do programów uczenia się przez cale życie dla osób zagrożonych wykluczeniem, np. kobiet, osób starszych, imigrantów i zwiększy ich szanse na zatrudnienie i sukces zawodowy.

Jesteś zainteresowany współpracą?

* Chciałbyś/chciałabyś otrzymywać informacje na temat projektu?

* Dostrzegasz obszary, w których możesz wykorzystać FamCompass?

* Jesteś zainteresowany/zainteresowana testowaniem tego narzędzia?

* Chciałbyś/chciałabyś pomóc w rozpropagowaniu idei projektu i jego rezultatów?

logo