Inkubator Przedsiębiorczości jako forma walki z bezrobociem wśród osób dorosłych

Inkubator Przedsiębiorczości jako forma walki z bezrobociem wśród osób dorosłych

To międzynarodowy projekt realizowany w ramach Europejskiego programu Socrates/Grundtvig2. Czas trwania: 2003-2005.
W projekcie oprócz Polski biorą udział instytucje z takich krajów jak: Niemcy, Rumunia, Włochy, Bułgaria, Austria oraz Litwa. Instytut Postępowania Twórczego pełni rolę koordynatora projektu.

Celem projektu jest zebranie przekrojowych informacji na temat różnorodnych form pomocy gospodarczej ze strony inkubatorów, wymiana metod i technik stosowanych przez tego typu ośrodki w krajach Unii Europejskiej. Cele te są w silny sposób skorelowane z potrzebą dostrzeganą przez twórców projektu, polegającą na ciągłym podnoszeniu jakości usług świadczonych przez tego typu instytucje pomocowe.

Realizacja tak postawionych celów stworzy możliwości kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród osób dorosłych, dla których kierowany jest projekt.


Więcej informacji:

www.project.incubator.ipt.pl