Leonardo da Vinci - Smarter EU Public Administrations

Leonardo da Vinci - Smarter EU Public Administrations

Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi jest partnerem projektu „Smarter EU Public Administrations” („Inteligentniejsza Administracja Publiczna UE”)

Projekt współfinansowany jest z programu Leonardo da Vinci.

 

Cele:

 • Podniesienie funkcjonalności w dziedzinie teleinformatyki, w szczególności „chmury obliczeniowej” i związanych z nią wymaganych kompetencji w europejskiej administracji publicznej.
 • Przeprowadzenie spotkań i konferencji we wszystkich krajach partnerskich.
 • Zidentyfikowanie procedur, dla których odpowiednie byłoby zastosowanie „chmury obliczeniowej” w istniejących działaniach publicznych, poprzez zrealizowanie wizyt w urzędach administracji publicznej.
 • Promowanie wiedzy na temat modeli „chmury obliczeniowej”, chmury społecznej i hybrydowej, kluczowych ról chmury, zastosowania chmury w sektorze publicznym oraz na temat prawnych aspektów chmury i jej znaczenia, poprzez konferencje naukowe i seminaria.
 • Wieloaspektowe propagowanie koncepcji „chmury obliczeniowej” (wśród społeczności lokalnych, społeczności naukowych i biznesowych, a także społeczności LLP) z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i spotkań.
 • Dostarczenie międzynarodowego projektu webinarium (seminarium internetowego), dostępnego dla wszystkich instytucji administracji publicznej.
 • Opracowanie wysokiej jakości materiałów na temat wykorzystania chmury obliczeniowej w instytucjach administracji publicznej.

 

Grupy docelowe:

 • Przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz publicznych.
 • Urzędnicy administracji publicznej.
 • Mieszkańcy, petenci lokalnych i regionalnych urzędów administracji publicznej.
 • Przedstawiciele firm sektora ICT.

 

Planowane rezultaty:

 • Wsparcie idei współpracy, wydajności i elastyczności w relacjach z obywatelami Unii Europejskiej oraz w obsłudze ich kompleksowych potrzeb i wymagań.
 • Krótkie ankiety przeprowadzone na temat modeli aplikacyjnych chmury: chmury prywatnej oraz publicznej – ich zalet oraz występowania możliwych problemów z nimi związanych.
 • Dokumenty elektroniczne na temat wpływu chmury na sektor publiczny, dotyczące: elastyczności, eliminacji kosztów, zabezpieczenia samoobsługi, mniejszej złożoności.
 • Prezentacje na temat ekonomicznych i finansowych profili chmury w sektorze publicznym.
 • Wytyczne i dobre praktyki, w jaki sposób pokonać e-bariery w administracji publicznej poprzez ideę współpracy w chmurze.
 • Strona internetowa, służąca informowaniu, komunikacji oraz testowaniu zebranych najlepszych praktyk, dotyczących zastosowania chmury w e-administracji.

 

Partnerzy:

Institut Arbeit und Technik, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen (Niemcy)

Anatoliki S.A Development Agency of Eastern Thessaloniki's Local Authorities (Grecja)

City Council of Murcia (Hiszpania)

Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi

District Government Bourgas (Bułgaria)

 

Strona internetowa projektu:

www.smartpuba.eu

 

Kontakt:

Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi

Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą

Ewa Szczawińska

eszczawinska@ahe.lodz.pl

logo