Projekt „Tęczowy świat Dziecka"

Projekt „Tęczowy świat Dziecka"

Projekt pt. „Tęczowy świat Dziecka" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.


Okres realizacji projektu: 1 lipca 2013 - 31 grudnia 2014


Głównym celem projektu jest wsparcie dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lata (w tym 20K) poprzez wdrażanie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci do 31.12.2014.


Dzieci w żłobku będą miały zapewnioną opiekę wychowawczą oraz edukacyjną biorąc pod uwagę całokształt rozwoju małego dziecka, uwzględniając jego rozwój psychoruchowy, rozwój procesów poznawczych rozwój emocjonalny i społeczny.


Zapraszamy do żłobka „Tęczowy świat Dziecka”, przyjaznego miejsca, gdzie dokładamy wszelkich starań, aby dzieci czuły się bezpieczne i kochane! Maluszkami zajmują się sympatyczne, ciepłe opiekunki, każda z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.


"Tęczowy świat Dziecka” to prywatny żłobek, w którym szczególną uwagę przywiązujemy do potrzeb każdego dziecka. W naszym żłobku zapewniamy maluchom spokojną i kameralną atmosferę, która sprzyja zabawie, nawiązywaniu nowych przyjaźni i odkrywaniu pasji. Dzięki zastosowaniu różnorodnych technik umożliwiamy dzieciom prawidłowy i zrównoważony rozwój dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.


Więcej informacji:
www.zlobek.ipt.pl